Ul. Pabianicka 1
97-400 Bełchatów

Nasz zespół

SGS Sasin-Głąbicka-Sasin Kancelarie Adwokackie stworzone zostały przez młodych, kompetentnych i rzetelnych profesjonalistów, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe oraz wysokie kwalifikacje w świadczeniu usług prawnych w trakcie studiów, praktyk, aplikacji adwokackiej oraz prowadząc własne Kancelarie.

Nasz zespół cechuje się łatwością kontaktu, zaangażowaniem w każdą powierzoną sprawę oraz przejrzystą formą rozliczeń z Klientem. Oferujemy wysokiej jakości usługi prawnicze oparte na doświadczeniu oraz kreatywności.

Przy wykonywaniu zawodu zawsze kierujemy się obowiązującym Zbiorem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu,  które stanowią dla Nas właściwy odpowiednio wysoki standard świadczonej przez Kancelarie pomocy prawnej.

 

Adwokaci obsługują osoby fizyczne, jak również prowadzą bieżącą obsługę i doradztwo podmiotów gospodarczych oraz Klientów korporacyjnych.

W zakresie prowadzonej działalności przede wszystkim reprezentują Klientów
w postępowaniach sądowych, przed organami ścigania i innymi podmiotami, projektują, negocjują i opiniują mowy, sporządzają środki zaskarżenia od orzeczeń sądowych i decyzji, pisma i opinie prawne, zajmują się sądową i egzekucyjną windykacją należności.

Korzystają z pozasądowych form rozwiązywania sporów uczestnicząc w arbitrażu, mediacjach i negocjacjach,  co pozwala Klientom na oszczędność czasu oraz środków finansowych. Także w tym celu proponują nowoczesne środki komunikacji w kontakcie
z Kancelarią.

 

Adwokat Izabela Głąbicka-Sasin jest specjalistą z zakresu spraw karnych oraz cywilnych,
w szczególności podziału majątku, rozwodu, a także rozwiązywania sporów i prowadzenia negocjacji, a jednym z kluczowych elementów wykonywanej praktyki adwokackiej jest reprezentacja Klientów przed sadami, organami ścigania i innymi podmiotami.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji i Uniwersytetu Łódzkiego.
W trakcie studiów była związana z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA. Doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej rozpoczęła od działalności
w Klinice Prawa UŁ. Była także jedną z czwórki studentów w Polsce, którzy jako pierwsi zostali zaproszeni do współpracy w Klinice Praw Dziecka. Odbyła  praktyki w Dziale Prawnym Urzędu Miasta Bełchatowa, w placówkach wymiaru sprawiedliwości tj. Sądach i Prokuraturze w Łodzi. Po ukończeniu studiów rozpoczęła aplikację adwokacją przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W toku aplikacji współpracowała na stałe z Kancelarią Adwokacką w Łodzi oraz w Bełchatowie. Po ukończeniu aplikacji i złożeniu egzaminu adwokackiego w 2010 roku założyła własną Kancelarię z siedzibą główną w Łodzi oraz Filią w Bełchatowie. Od 2019 roku Kancelaria pod szyldem SGS Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Głąbicka-Sasin rezyduje w Bełchatowie, a zakresem swojej działalności obejmuje sprawy z terenu całego kraju, w szczególności Apelacji Łódzkiej.

 

Adwokat Przemysław Sasin jest specjalistą z zakresu spraw gospodarczych, handlowych, cywilnych, prawa pracy i szeroko rozumianych spraw administracyjnych,

w szczególności z zakresu prawa budowlanego, a także rozwiązywania sporów i prowadzenia negocjacji,
a jednym z kluczowych elementów wykonywanej praktyki adwokackiej jest reprezentacja Klientów przed sadami, organami ścigania i innymi podmiotami.

Odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji i Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył z wyróżnieniem oraz medalem za celujące wyniki w nauce. W trakcie studiów zaczął zdobywać doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej zajmując się prawną obsługą przedsiębiorstw, w szczególności z branży budowlanej. Odbył  praktyki
w placówkach wymiaru sprawiedliwości tj. Sądach i Prokuraturze w Łodzi. Po ukończeniu studiów w 2006 roku rozpoczął aplikację adwokacją przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Łodzi. W toku aplikacji adwokackiej współpracował na stałe z trzema Kancelariami Adwokackimi w Łodzi oraz prowadził obsługę prawną przedsiębiorców. Rozpoczął studia doktoranckie z zakresu Zamówień Publicznych i Publicznego Prawa Gospodarczego na UŁ. Po ukończeniu aplikacji i złożeniu egzaminu adwokackiego w 2010 roku założył własną Kancelarię z siedzibą główną w Łodzi oraz Filią w Bełchatowie. Od 2019 roku Kancelaria pod szyldem SGS Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Sasin rezyduje
w Bełchatowie, a zakresem swojej działalności obejmuje sprawy z terenu całego kraju,
w szczególności Apelacji Łódzkiej.

 

 

Sekretarz Monika Witkowska ukończyła studia na kierunku Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Tytuł magistra uzyskała na kierunku Zarządzanie i Administracja. Wiedzę uzupełniła także o studia podyplomowe z Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo posiada kwalifikacje z zakresu Kadr i Płac. Od kilku lat prowadzi obsługę Kancelarii Adwokackich.

W SGS od 2015 roku prowadzi obsługę administracyjną sekretariatu, zapewnia sprawny obieg dokumentów i informacji pomiędzy Adwokatem a Klientem, prowadzi kalendarz spotkań, zajmuje się bieżącą obsługą Klientów w zakresie prowadzonych spraw informując ich o wszystkich kwestiach, jakie dotyczą prowadzonej na ich rzecz sprawy. Jej praca jest nieodzownym wsparciem dla zespołu Adwokatów i uzupełnia pozaprawne elementy niezbędne dla szybkiego i kompetentnego realizowania interesu Klientów. Dzięki swoim zdolnościom organizacyjnym i interpersonalnym, a także zaangażowaniem, otwartością, kreatywnością, komunikatywnością, wysoką odpowiedzialnością za powierzone jej obowiązki, a także miłą aparycją zapewnia sprawną, miłą i skuteczną obsługę Klientów SGS.